Rất vui vì được biết đến nhóm, mong sớm được gặp mọi người.

Cảm ơn em Sáng đã mời chị vào nhóm.